Khóa đào tạo – Training workshop


Chúng ta đều biết ăn uống thức ăn lành mạnh giúp ta có sự sống an lạc. Nước Ý đã trải qua nhiều thế kỷ, khí hậu hỗn hợp tuyệt vời, nền văn hóa và sự sáng tạo đã sản sinh ra những người Ý tài năng độc nhất vô nhị. Tài năng chế biến thực phẩm theo phong cách mà các nơi trên thế giới không thể so sánh được. Chúng tôi chuyên tâm giới thiệu các món ăn thuần túy, gia vị cổ truyền qua cách tổ chức các buổi đào tạo nấu ăn định kỳ, với sự hướng dẫn của các đầu bếp Italia, mang các di sản thừa kế đa dạng về gia vị, thực phẩm và cách chế biến đến với các khách hàng trung thành của chúng tôi.

We know that eating healthy food – means living well. Italy is the country where, over the centuries, a perfect mix of climate, culture and creativity has given rise to a uniquely Italian talent: the talent to “do” food in a way which remains incomparable with any other part of the world. Our primary aim is to promote the authentic Italian culinary tradition and that’s why we organize periodically workshops with our Italian chefs, to bring the rich heritage of Italian ingredients, products and know-how to our loyal customers.

An Innovative Laboratory Providing Training and Specializations for Flour Professionals.
Our professional Italian team shares its experience in the form of educational training and courses for small and industrial bakers that operate in different sectors: pizza (pan pizza, Neapolitan pizza, wood fired pizza, electric oven cooked pizza), classic pastries, fresh pasta and all other flour confectionery.

Cách chế biến - How To Use Our Products

Tiramisù

Ingredients: 2 Eggs, 250g Mascarpone Cheese, 40g Sugar, 300ml Espresso, 75ml Marsala, 175g Balocco Lady Fingers, Cocoa Powder.

Caprese Salad

Ingredients: Fresh Tomatoes; La Sicilia Bufala Cheese; La Sicilia Balsamic Vinegar Glaze; Salt; Black Pepper; La Sicilia Extra Virgin Olive Oil; Fresh Basil Leaves

Lasagne alla bolognese

Ingredients: 8 Lasagna Sheets, La Sicilia Grancucina Grated Cheese, La Sicilia Finely Pulped Peeled Tomatoes 400g, La Sicilia Extra Virgin Olive Oil, Onion, Celery, Carrot, Bay Leaves, Minced Pork Meat, …

Spaghetti alla Bolognese

Ingredients: La Sicilia Spaghetti, La Sicilia Extra Virgin Olive oil, La Sicilia Finely Pulped Peeled Tomatoes, La Sicilia Hard Cheese, Onion, Celery, Carrot, Fresh Basil Leaves, Minced Pork Meat, Minced Beef Meat, …